SAT-kongreso 2015

Kontakto

Adreso de la kongresejo

Študentský domov Antona Bernoláka
Tr. A. Hlinku 38
949 01 Nitra
Slovakio

Telefono: +421 37 641 4877, +421 37 641 4867

Rimarko: pri ajnaj aferoj rilate la aranĝon bonvolu ne kontakti la prizorgantojn de la kongresejo, sed la organizantojn de la aranĝo. Por plirapidigi kaj plifaciligi la reagon de organizantoj, bonvolu uzi la plusendan retadreson: sat2015@ikso.net.

Por demandoj rilataj al pagoj tra la konto de SAT en Parizo, rilatu kun Franjo Leveque (leveque.franjo@gmail.com).

Por demandoj rilataj al la programo, vi povas kontakti kun la Plenum-Komitato de SAT, mesaĝante ĉu al la sekretario Tereza Sabatier (satesperanto@free.fr), ĉu al la prezidanto Vinko Markovo (vinkomarkov@yahoo.fr).

Organizantoj